2014-04-14: Advokater utan Gränser välkomnar frisläppandet av människorättsadvokaten Muharrem Erbey

18 april, 2017

Av Advokater utan Gränser

Muharrem Erbey har släppts efter att ha suttit frihetsberövad i mer än 4 år i turkiskt häkte. Advokater utan Gränser har tidigare krävt ett frisläppande och välkomnar att så nu har skett. Muharrem Erbey har under lång tid arbetat för mänskliga rättigheter i Turkiet och är sedan många år tillbaka en viktig samarbetspartner för Advokater utan Gränser.

Mycket återstår dock för Turkiet att leva upp till vad gäller landets internationella åtaganden och respekten för grundläggande fri- och rättigheter inom landet. Advokater utan Gränser oroas över den senaste tidens utveckling i Turkiet där åtgärder har vidtagits av den sittande regeringen i försök att stänga ner sociala medier i landet. Åtgärderna innebär ett allvarligt hot mot yttrandefriheten och kan komma att leda till en större isolering gentemot omvärlden. Det är därför av vikt att den turkiska författningsdomstolen ges fortsatta möjligheter att självständigt pröva om regeringens handlande är förenligt med landets författning.

Utvecklingen i Turkiet innebär samtidigt att Advokater utan Gränser med bibehållen beslutsamhet kommer att fortsätta sitt arbete på plats i landet. I tider där grundläggande mänskliga rättigheter är utsatta för hot är det av avgörande vikt att organisationer som Advokater utan Gränser fortsätter sitt arbete och under veckan kommer Advokater utan Gränser att återigen vara på plats i Turkiet som rättegångsobservatörer.

Bli medlem i Advokater utan Gränser idag och stöd oss i vårt arbete att försvara och stärka grundläggande mänskliga rättigheter runt om i världen.

Föregående Visa alla Nästa