Bli medlem eller ge en gåva

Som medlem eller gåvogivare stöttar du vårt arbete för mänskliga rättigheter. Vi är en specialiserad och kunnig organisation som arbetar för att advokater runt hela världen ska få verka i frihet. Vi håller vidare föredrag om nationell och internationell rättssäkerhet.

 

Vill du bli medlem så sätter du in erforderligt belopp på pg 67 67 78-4 samt uppger ditt namn och din e-postadress. Det är viktigt att vi kan nå dig via e-post för information om evenemang och möten.

 

Advokater: 300 kr
Biträdande jurist och övriga: 200 kr
Studenter: 100 kr

 

Om du vill ge en gåva sätter du in valfritt belopp på det ovan angivna pg-kontot med angivande av referens ”Gåva”. Det finns möjlighet att få gåvobevis genom kontakt med oss via info@advokaterutangranser.se.

Tack för ditt stöd!

Som medlem och gåvogivare stöttar du vårt arbete för fria och oberoende advokater världen över.

Bekräftelse

Tack för ditt meddelande!

Så snart din medlemsavgift på [XXX] kr har betalats till vårt Plusgiro-konto (67 67 78-4) så läggs du till i vårt medlemsregister. Välkommen till Advokater utan Gränser, och tack för ditt stöd!

Till startsidan