Verksamhet

Vi arbetar för varje individs rätt till en rättvis rättegång och hennes rätt att företrädas av oberoende ombud inför domstol samt för att stärka rättsstatens principer och skyddet av de mest utsatta gruppernas och individernas rättigheter. Detta är särskilt viktigt i länder där omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna är en ständigt återkommande företeelse.

 

Advokater utan Gränser verkar för ökad kunskap om advokatens roll i det juridiska systemet och det juridiska systemets oberoende.

 

På internationell nivå arbetar Advokater utan Gränser med att bistå advokater vars självständighet ifrågasätts eller utsätts för påtryckningar.

 

Våra projekt har bestått av uppdrag i Turkiet, Kina, Serbien-Montenegro, Vietnam m.fl. Uppdragens syfte är bland annat att stödja advokater och övervaka rättegångar. Advokater utan Gränser deltar i rundabordskonferenser, seminarier och andra forum för att förbättra kontakter med enskilda organisationer, opinionsgrupper och frivilliga organisationer. Uppdragen rymmer även utbildning för advokater och jurister och seminarieverksamhet i olika rättsfrågor, exempelvis kring frågan om dödsstraff.

 

För våra medlemmar anordnar Advokater utan Gränser utbildningar, seminarier, medlemsprojekt m.m. För mer information om hur du blir medlem, se menyn ovan.

 

För att bevara vårt oberoende är vi tacksamma om du vill stödja arbetet genom att ge oss ett bidrag.

Visa alla projekt

VI SÖKER JURISTSTUDENT TILL STYRELSEN

22 november, 2018

När advokater åtalas, förföljs, dödas, försvinner eller tystas – försvinner också möjligheten för enskilda individer och människorättskämpar att få ett försvar och komma till tals. Rätten till en rättvis rättegång sätts på så sätt medvetet ur spel.

 

Advokater Utan Gränsers syfte är att stötta våra modiga och kunniga kollegor världen över som kämpar för den enskildes grundläggande rättigheter i olika diktaturer och förtryckarsystem.

 

Vårt mål är att alla advokater världen över ska få verka fritt och oberoende för att på så sätt kunna tillvarata den enskildes grundläggande rättigheter.

 

Du som juriststudent kan bli en viktig del i detta och få stort utrymme att själv komma med egna idéer och initiativ inom ramen för våra stadgar och syftet med organisationen. Ifall du vill avsätta ungefär en timme i veckan för att skriva styrelseprotokoll och verksamhetsberättelse, ansvara för inkommande mail samt hjälpa till med marknadsföring och sociala medier så är du välkommen med din ansökan till karin.gyllenring@asylbyran.se

 

OBS! Skriv ”AUG” i ämnesfältet.

 

Vi kallar till intervjuer löpande och de som går vidare får genomgå en slutlig intervju inför styrelsen som sedan slutligt avgör vem som blir invald vid nästa stämma.

 

Sista ansökningsdag är den 13 december 2018.